***

WSPÓŁPRACA Z MUZEUM W KRZEMIONKACH

Listopad 2019

W dn. 6-7 listopada uczestniczyłem w zorganizowanym przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki seminarium nt „Park kulturowy w teorii i praktyce”.

Czytaj więcej »
***

IDEA UTWORZENIA IZERSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Maj 2019

W dniu 16 maja w Kopańcu na terenie Gm. Stara Kamienica pod egidą Fundacji zorganizowano I Seminarium nt uwarunkowań i założeń dla utworzenia Izerskiego PK w efekcie realizacji wniosków z ubiegłorocznej, VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”, jaką poświęcono „Aktualnym problemom ochrony i udostępnianiu zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”.

Czytaj więcej »
***

XXIX POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

Kwiecień 2019

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze-wyborcze posiedzenie Rady Fundacji, na którym poza omówieniem sprawozdań Zarządu, merytorycznego i finansowego z działalności w 2018 r., przyjętym bez zastrzeżeń przez Radę dokonano także wyboru nowych władz Fundacji w związku z zakończeniem ich już VI kadencji.

Czytaj więcej »
***

XXVIII POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

Czerwiec 2018

W dniu 29 czerwca br. miało miejsce kolejne, sprawozdawcze posiedzenie Rady Fundacji, poświęcone omówieniu sprawozdań Zarządu, merytorycznego i finansowego z działalności w 2017 r., które zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Radę.

Czytaj więcej »
***

XXVII POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

Czerwiec 2017

W dniu 23 czerwca br. miało miejsce okresowe posiedzenie Rady Fundacji, poświęcone omówieniu sprawozdań Zarządu, merytorycznego i finansowego z działalności w 2016 r., które zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Radę.

Czytaj więcej »
***

MAMY ZA SOBĄ JUŻ 25 LAT

Grudzień 2016

Minęło kolejnych pięć lat i doczekaliśmy się pierwszego ćwierćwiecza funkcjonowania naszej Fundacji, które bez wielkiej pompy odnotowujemy na tym miejscu, spodziewając się, że następne lata przyniosą kolejne doświadczenia i wartościowy wkład w rozwój przede wszystkim naszej małej, podkarkonoskiej ojczyzny.

Czytaj więcej »
***

„20-LECIE NASZEJ FUNDACJI”

Kwiecień 2011 r.

Przed już ponad dwudziestu laty, w grudniu 1991 r. zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy naszą Fundację jako organizację o zasięgu ogólnopolskim, której założycielski akt podpisaliśmy – siedmiu przyjaciół – pięć miesięcy wcześniej.

Czytaj więcej »