XXVII POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

Czerwiec 2018

W drugiej części posiedzenia omówiono kierunki działania Fundacji na lata 2018/2019, związane z następującymi projektami lub jej formami działania:
1) kontynuacją prac nad opracowaniem projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i przeprowadzeniem jego wstępnych konsultacji z gminami Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn
2) promowaniem i wdrażaniem„Tez Karkonoskich II”;
3) prowadzeniem kursów Międzynarodowe Forum Fotografii "Kwadrat" we Wrocławiu;
4) prowadzeniem Autorskiego Laboratorium Fotografii ALF we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji