2608alf-male-znaczek.pngAUTORSKIE LABORATORIUM FOTOGRAFII

Autorskie Laboratorium Fotografii nie jest typową szkołą fotografii, lecz płaszczyzną wymiany idei pomiędzy jego uczestnikami. Jest autorską propozycją dla fotografów jak i przedstawicieli innych mediów, zdeklarowanych w kierunku dalszego rozwoju swojego twórczego potencjału.
Istotą Laboratorium jest praca nad Indywidualnym Projektem Artystycznym, składającym się z serii fotografii, fotoobiektów, lub innej formy prezentacji. Propozycja jest adresowana tak do absolwentów szkół artystycznych jak i podążających samodzielną ścieżką rozwoju.   
ALF działa od roku 2015 w ramach struktury Fundacji Karkonoskiej – organizacji non profit. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

Więcej na: www.fotografiaautorska.com