Zielony Region

1. Idee utworzenia parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów. Janusz Korzeń Zielony Region Nr 2(2001)/14 pobierz

2. O potrzebie programu aktywnej ochrony i odnowy krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej. Janusz Korzeń Zielony Region Nr 1(2002)/17 pobierz

3. Koncepcja adaptacji dworu w Maciejowcu i jego otoczenia na Dolnośląskie Muzeum Detalu Architektonicznego i Centrum Konferencyjno-Edukacyjne. Jacek Godlewski (Karty maciejowickie nr 2(2002)/6) Zielony Region Nr 2(2002)/18 pobierz

4. Rekomendacje dla planowania i projektowania w obszarach o szczególnych wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Budowanie w pięknym krajobrazie. Zielony Region Nr 2(2003)/22 pobierz

5. Program adaptacji dworu w Maciejowcu na ośrodek szkoleniowo-edukacyjny i muzeum detalu architektonicznego. Janusz Korzeń (Karty maciejowickie nr 1(2004)/13) Zielony Region Nr 2(2004)/26 pobierz

6. O potrzebie integrowania narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem. Janusz Korzeń Zielony Region Nr 2(2004)/26 pobierz

7. Strategia rozwoju turystyki w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim. Janusz Turakiewicz Zielony Region Nr 3(2004)/27 pobierz

8. Czy Karkonosze to region turystyczny. Jacek Potocki Zielony Region Nr 3(2004)/27 pobierz

9. Wąska czy szeroka interpretacja zrównoważonego rozwoju? Prof. Tadeusz Borys Zielony Region Nr 3(2005)/31 pobierz

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej. Waloryzacja założenia w Bukowcu. Janusz Korzeń Zielony Region Nr 2(2006)/34

11. Strategia Ochrony przyrody w karkonoskim Parku Narodowym. dr Inż. Andrzej Raj Zielony Region Nr 3(2006)/35

12. Wizja Karkonosze 2050 – „Przyjaźń ludzi i gór” Oświadczenie w sprawie przyszłości Karkonoszy. Zielony Region Nr 4 (2006)/36 pobierz