XXVII POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

W dniu 23 czerwca br. miało miejsce okresowe posiedzenie Rady Fundacji, poświęcone omówieniu sprawozdań Zarządu, merytorycznego i finansowego z działalności w 2016 r., które zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Radę.

W drugiej części posiedzenia omówiono kierunki działania Fundacji na lata 2017/2018, związane z następującymi projektami lub jej formami działania:
1) opracowaniem projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej,
2) promowaniem i wdrażaniem„Tez Karkonoskich II”;
3) współpraca z Towarzystwem Karkonoskim i innymi partnerami przy opracowaniu strategii niskoemisyjnego i proekologicznego rozwoju Regionu oraz podejmowaniu działań antysmogowych w Kotlinie Jeleniogórskiej;
4) kontynuowaniem kursów Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu;
2) prowadzeniem Autorskiego Laboratorium Fotografii – ALF we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji