XXIX POSIEDZENIE RADY FUNDACJI

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze-wyborcze posiedzenie Rady Fundacji, na którym poza omówieniem sprawozdań Zarządu, merytorycznego i finansowego z działalności w 2018 r., przyjętym bez zastrzeżeń przez Radę dokonano także wyboru nowych władz Fundacji w związku z zakończeniem ich już VI kadencji. Po zgłoszeniu kandydatur przez Przewodniczącego Rady, Mariana Kachniarza i uzyskaniu zgód zgłoszonych osób, wybrano nowy Zarząd Fundacji Karkonoskiej na VII kadencję w składzie: Janusz Korzeń –Prezes, Jacek Potocki – Wiceprezes oraz Danuta Ewa Komorowska – Sekretarz Zarządu.

Następnie omówione zostały kierunki działania Fundacji na rok 2019/2020, związane z następującymi projektami lub formami działania:
1) współpracą z Towarzystwem Karkonoskim i innymi partnerami przy opracowaniu strategii niskoemisyjnego i proekologicznego rozwoju Regionu oraz podejmowaniu działań antysmogowych w Kotlinie Jeleniogórskiej.
2) kontynuowaniem prac nad zakończeniem konsultacji i przygotowaniem projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej do jego zatwierdzenia;
3) kontynuowanie lub zawieszeniem, w zależności od liczby zgłoszeń uczestników, Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”;
4) prowadzeniem i rozwijaniem działalności Autorskiego Laboratorium Fotografii ALF.
5) uaktualnieniem strony internetowej Fundacji.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji