WSPÓŁPRACA Z MUZEUM W KRZEMIONKACH

W dn. 6-7 listopada uczestniczyłem w zorganizowanym przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki seminarium nt „Park kulturowy w teorii i praktyce”. w trakcie którego przedstawiłem nasze „Doświadczenia z tworzenia i prac nad planem ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej”.

Związane było to z potrzebą wypracowania przez pracowników Muzeum i związanych z nim ekspertów poglądu na zakres i tryb zorganizowania prac nad utworzeniem i opracowaniem planu ochrony Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną, co wynika z wpisania w br. tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I zapewne przyniesie to wymierne efekty dla naszej Fundacji, która została zaproszona do współpracy w ww. pracach.

Janusz Korzeń