UTWORZENIE RUDZKIEGO PARKU KULTUROWEGO

Z inicjatywy radnych z północnej części gminy Ćmielów doszło 27 października br. doszło do utworzenia na terenie 7 sołectw  na tym terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach i Borowni Rudzkiego Parku Kulturowego –

pierwszego elementu budowanego przy naszej współpracy systemu ochrony krajobrazu kulturowego w tym rejonie. Jesteśmy pełni uznania i dla determinacji aktywnych przedstawicieli lokalnych społeczności z ww. sołectw, i skuteczności ich aktywności i wdzięczni za skorzystanie z naszego doradztwa. A Park utworzono w celu:

ochrony krajobrazu kulturowego oraz układów urbanistycznych i ruralistycznych miejscowości Ruda Kościelna, Stoki Stare, Stoki Małe, Stoki Duże, Boria, Podgórze i Wiktoryn, położone w północnej części gminy Ćmielów, unikalnych obiektów pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego, wpisanych na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz wyróżniających się zabytków, charakterystycznych dla miejscowych tradycji architektoniczno-budowlanej, a także walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH 260019

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK