STULECIE KRZEMIONEK OPATOWSKICH

Od dwu lata blisko współpracujemy przy budowaniu systemu ochrony krajobrazu kulturowego w rejonie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa kopalń neolitycznych w Krzemionkach i ich okolicy i efekty tych prac – projekt Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną mogliśmy przedstawić na jubileuszowej konferencji, poświęconej stuleciu odkrycia tej unikalnej kopalni.  Także i tu pojawiły się problemy z uzyskaniem akceptacji władz samorządowych dla zawartych w projekcie propozycji i trwa proces konsultacji i także edukacji pro-kulturowej wszystkich zainteresowanych stron.

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK