PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA POWIATU KARKONOSKIEGO

W dorobku merytorycznym Fundacji pojawiło się nowe opracowanie, jakim jest uchwalony 27 września przez Radę Powiatu Karkonoskiego Program opieki nad zabytkami dla powiatu karkonoskiego. Ma służyć inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu zadań z ww. zakresu, a także upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego, jakie będą realizowane w obszarze powiatu, stanowiąc jeden z podstawowych dokumentów dla ukierunkowania jego zrównoważonego rozwoju.

Wśród przyjętych w Programie zadań do realizacji m. in. wskazano:

– stymulowanie opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami oraz ich systematycznego aktualizowania, a także opracowania gminnych ewidencji zabytków;
– wspierane działań na rzecz utworzenia Parku Kulturowego Zamku Chojnik i Sobieszowa w Jeleniej
Górze oraz wpisania na listę Pomników Historii wieży książęcej w Siedlęcinie i kościoła Wang w Karpaczu;
– wspieranie działań, zmierzających do reaktywowania Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej oraz związanych z ideą wpisania Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Monika Brodzka, koordynator projektu