PODSUMOWANIE KOLEJNEJ KADENCJI NA XXII POSIEDZENIU RADY FUNDACJI

Na grudniowym posiedzeniu Rady Fundacji postanowiono w związku z mijającą VII kadencją jej władz przedłużyć na kolejne 4 lata pełnienie funkcji Prezesa Zarządu – przez Janusza Korzenia, Wiceprezesa – przez Jacka Potockiego i Sekretarza – przez Danutę Ewę Komorowską. Omówione zostały także kierunki działania Fundacji na rok 2024, związane z następującymi projektami lub formami działania:

1) kontynuacją prac związanych z budową systemu ochrony krajobrazu kulturowego rejonie Krzemionek i z opracowaniem planu ochrony dla Rudzkiego Parku Kulturowego;
2) kontynuacją prac nad przygotowaniem układu merytorycznego czasopisma „Karkonosze”, wydawanego pod egidą Karkonoskiego Parku Narodowego, co zostało podjęte w roku bieżącym;
3) współpracą z Towarzystwem Karkonoskim i innymi partnerami przy opracowaniu projektu ponadlokalnej strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu Karkonoskiego;
4) rozwijaniem współpracy z gminami dla opracowania gminnych ewidencji zabytków i programów opieki nad zabytkami oraz projektów ochrony i udostępniania dla wybranych obiektów zabytkowych;
5) rozwijaniem działalności Autorskiego Laboratorium Fotografii – ALF we Wrocławiu;

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK