NAJWAŻNIEJSZE, ZREALIZOWANE PROJEKTY FUNDACJI KARKONOSKIEJ PO 2020 R

2024

102. Koncepcje układu merytorycznego nr-ów 1-4/24 czasopisma „Karkonosze” (w toku)

101. Program opieki nad zabytkami dla m. i gm. Wleń (w toku)

100. Gminna ewidencja zabytków dla m. i gm. Wleń (w toku)

99. Projekt  Koncepcji ponadlokalnej strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu Karkonoskiego – Tez Karkonoskich III –  zadnienia ochrony dziedzictwa (w toku)

98. Identyfikacja i ocena walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych  Kotliny Jeleniogórskiej ze wskazaniem terenów  ich szczególnej koncentracji  oraz określeniem form ochrony

2023

97. Program prac konserwatorskich dla kościoła pw. św. Jadwigi w Karpnikach

96. Program opieki nad zabytkami dla powiatu karkonoskiego na l. 2023-2026

95. Koncepcje układu merytorycznego nr-ów 1-4/23 czasopisma „Karkonosze”

94. Projekt edukacyjny pn Las, dwa, trzy dla dzieci przedszkolnych

2022

94. Udział w jubileuszowej konferencji pt „Krzemionki. 100 lat od okrycia” z prezentacją projektu planu ochrony Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną

2021

93. Aktualizacja projektu planu ochrony Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną