MFF i ALF

Autorskie Laboratorium Fotografii

nie jest typową szkołą fotografii, lecz płaszczyzną wymiany idei pomiędzy jego uczestnikami. Jest autorską propozycją dla fotografów jak i przedstawicieli innych mediów, zdeklarowanych w kierunku dalszego rozwoju swojego twórczego potencjału.
Istotą Laboratorium jest praca nad Indywidualnym Projektem Artystycznym, składającym się z serii fotografii, fotoobiektów, lub innej formy prezentacji. Propozycja jest adresowana tak do absolwentów szkół artystycznych jak i podążających samodzielną ścieżką rozwoju.   
ALF działa od roku 2015 w ramach struktury Fundacji Karkonoskiej – organizacji non profit. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.

Więcej na: www.fotografiaautorska.com

MIĘDZYNARODOWE FORUM FOTOGRAFII KWADRAT


Forum, działające w ramach Fundacji Karkonoskiej zostało utworzone we Wrocławiu w 2003 r. a jego pomysłodawcą jest Piotr Komorowski, jeden z założycieli Fundacji.

Oferta Forum skierowana jest w równym stopniu do zaawansowanych fotografów jak i do wszystkich tych osób, które bez względu na wiek i wykonywaną pracę zawodową czują się początkującymi adeptami fotografii, ale traktują swoją pasję poważnie i mają ambicję rozwijania i doskonalenia w stosunkowo krótkim czasie swoich umiejętności. Specjalnością tej specyficznej szkoły jest kształcenie w zakresie fotografii ujętej w szerokich związkach ze sztuką współczesną i kulturą. W programie Forum równie istotne są przedmioty praktyczne jak i teoretyczne. Program ten kształtowany jest w elastyczny i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy Forum sposób. Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny, a prowadzą je przede wszystkim polscy ale i także zagraniczni artyści-fotografowie, historycy i teoretycy sztuki.

Więcej: www.kwadrat.edu.pl