MAMY ZA SOBĄ JUŻ TRZYDZIEŚCI LAT

Minęło oto trzydzieści lat od zarejestrowania naszej Fundacji w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w grudniu 1991 r., a ustanowili ją rok wcześniej, dokładnie 14 sierpnia 1990 r., jej siedmiu Fundatorów: Janusz Adamczuk, śp. Jakub Jarząbek, Piotr Komorowski, Janusz Korzeń, Henryk Kulej, Jan Mazurkiewicz i Tomasz Polański. Jeśliby chcieć policzyć dokładniej czas naszej działalności, to kto wie, czy ta druga data nie byłaby właściwsza, ale przyjęliśmy, że będziemy go liczyć od daty formalnej rejestracji Fundacji.

W tym miejscu podsumowaliśmy w 2011 r. nasze pierwsze dwudziestolecie i w 2016 r. – kolejne pięciolecie. I pora odnotować kolejną pięciolatkę w naszej działalności, skoncentrowanej wyraźnie wokół naszego udziału w ochronie dziedzictwa kulturowego, zarówno dla najbliższych nam terenów, jak i dla otoczenia wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa kopalń neolitycznych w rejonie Krzemionek Opatowskich. Wyrazem tego było opracowanie przez ekspertów Fundacji dwu projektów planów ochrony Parków Kulturowych: Kotliny Jeleniogórskiej (w l. 2016-2019 na zlecenie Związku Gmin Karkonoskich) oraz Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną (w l. 2020-2021 w I edycji na zlecenie Narodowego instytutu Dziedzictwa, a w II – Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskiego).

W pierwszym przypadku niestety nie doszło do sfinalizowania prac nad planem ochrony PK Kotliny Jeleniogórskiej, bowiem w końcu 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchyliło po 12 latach funkcjonowania Parku swą uchwałę z 2009 r. ws. jego utworzenia, natomiast w drugim – prace prowadzone dla Krzemionek i ich okolic rokują nadzieje na lepsze zrozumienie ich celu u miejscowych samorządowców. Decyzje Związku zdecydowanie oprotestowaliśmy jako bezprecedensowe, szokujące i pochopnie przyjęte, bo oznaczają one w praktyce zlikwidowanie parku – jednego z głównych elementów systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w województwie dolnośląskim. I zapewne sporo czasu będzie potrzeba i energii, by ten park reaktywować, o co będziemy aktywnie zabiegać (o czym piszemy w osobnej, wcześniejszej notatce).

Ważnym elementem naszej działalności był także udział w pracach Forum Obywatelskiego „Porozumienie na rzecz Regionu Karkonoskiego” oraz promowanie idei zawartych w opracowanych w 2015 r. Tez Karkonoskich II – Zarysu strategii zrównoważonego rozwoju regionu karkonoskiego, przy czym kontynuowaliśmy współpracę z podkarkonoskimi gminami w kształtowaniu ich rozwoju. I rozwijane były wcześniejsze doświadczenia działającego pod kierunkiem kol. Piotra Komorowskiego Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat”, który kontynuuje je  w ramach Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu, a jego uczestnicy zaprezentowali swe prace na kolejnych wystawach.

Janusz Korzeń, Prezes Zarządu FK