MAMY ZA SOBĄ JUŻ 25 LAT

Minęło kolejnych pięć lat i doczekaliśmy się pierwszego ćwierćwiecza funkcjonowania naszej Fundacji, które bez wielkiej pompy odnotowujemy na tym miejscu, spodziewając się, że następne lata przyniosą kolejne doświadczenia i wartościowy wkład w rozwój przede wszystkim naszej małej, podkarkonoskiej ojczyzny.

A zaczęły się te ostatnie pięć lat od przede wszystkim sfinalizowania kilkuletnich prac, prowadzonych dość daleko stąd, bo w Warszawie, i związanych z doprowadzeniem do utworzenia w marcu 2012 r. przez Radę M. Stołecznego Warszawy Wilanowskiego Parku Kulturowego i uchwalenia jego planu ochrony. Poczytujemy to sobie za szczególne osiągniecie!

Pomagaliśmy nadal w wypracowaniu kierunków rozwoju gmin w obu powiatach jeleniogórskich, grodzkim i ziemskim, opracowując analizy regionalnych, subregionalnych i lokalnych dokumentów planowania strategicznego jako podstawy dla opracowania w 2015 r. zaktualizowanych „Tez Karkonoskich II – zarysu strategii zrównoważonego rozwoju regionu karkonoskiego”. Dokument ten firmowało już Towarzystwo Karkonoskie, którego prezesem został w tymże roku prezes Fundacji. A w końcu 2016 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem planu ochrony Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.

W drugim, niemniej ważnym nurcie działania Fundacji, związanym z istnieniem już od 2003 r. Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu, prowadzonego przez Piotra Komorowskiego, mogły uczestniczyć kolejne roczniki jego słuchaczy i prezentować swe prace dyplomowe na kolejnych wystawach. W 2015 r. wzmocniło go uruchomienie jako nowej komórki organizacyjnej Autorskiego Laboratorium Fotografii, rozwijane także przez ww. wspomnianego jego założyciela.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji