Liderzy

TADEUSZ BORYS – ekonomista, ekolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, a wcześniej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, specjalizujący się w problematyce jakościowej, zwłaszcza jakości życia oraz w aspektach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju, współautor Tez Karkonoskich, wieloletni członek Rady Fundacji

MARIAN KACHNIARZ – geograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wcześniej Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, specjalizujący się w problematyce gospodarki przestrzennej i rozwoju samorządności, od 2010 r. przewodniczący Rady Fundacji

PIOTR KOMOROWSKI – fotografik, publicysta, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, inicjator założonego w 2003 r. Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat, a później Autorskiego Laboratorium Fotografii, specjalizujący się w swej działalności artystycznej w fotografii elementarnej, inscenizacyjnej i metaforycznej, założyciel Fundacji

JANUSZ KORZEŃ – urbanista i architekt, publicysta, emerytowany dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, związany swą pracą zawodową i działalnością społeczną z Ziemią Jeleniogórską, Dolnym Śląskiem i innymi regionami, autor szeregu opracowań planistycznych dla tych terenów, koordynator prac nad edycjami I, II i III Tez Karkonoskich, założyciel i od 1996 r. prezes Zarządu Fundacji

KRZYSZTOF KORZEŃ – historyk sztuki, koordynator wieloletnich prac rewitalizacyjnych na terenie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu w Rudawach Janowickich, właściciel firmy Discover Silesia i koordynator projektów Fundacji

JACEK POTOCKI – geograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, specjalizujący się w historii i funkcjonowaniu turystyki w Sudetach, członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, od 2005 r. wiceprezes Zarządu Fundacji