LAS, DWA, TRZY…

Pod takim tytułem został zrealizowany w ramach wsparcia Funduszu Pomocowego 2020 projekt edukacyjny, obejmujący cykliczne warsztaty dla  dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Pogórza Izerskiego,  które w związku z pandemią oraz szczególnymi potrzebami rozwojowymi nie korzystały z formalnej edukacji przedszkolnej. W czasie zajęć prowadzonych w salach i w lasach, powiązanych z obserwacją przyrody, uczestniczące w tych spotkaniach dzieci w bezpiecznej atmosferze zawiązywały nowe relacje rówieśnicze, nadrabiając deficyty edukacyjne oraz rozwojowe i zdobywały nowe umiejętności w ramach   „edukacji leśnej” oraz „komunikacji bez przemocy”.

Krzysztof Korzeń, koordynator projektu