STATUT FUNDACJI KARKONOSKIEJ

tekst jednolity ze zmianami uchwalonymiprzez Radę Fundacji w dn. 17.04.2003r.i wpisanymi do KRS  w dn. 12.08.2003r. Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 „Fundacja Karkonoska”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Janusza Adamczuka, Jakuba Jarząbka, Piotra Komorowskiego, Janusza Korzenia, Henryka Kuleja, Jana Mazurkiewicza...