KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ

Na przełomie 2023-2024 opracowana została przez ekspertów Fundacji analiza pt. Identyfikacja i ocena walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej ze wskazaniem terenów ich szczególnej koncentracji oraz określeniem form ochrony dla potrzeb opracowywanego Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego.

LAS, DWA, TRZY…

Pod takim tytułem został zrealizowany w ramach wsparcia Funduszu Pomocowego 2020 projekt edukacyjny, obejmujący cykliczne warsztaty dla  dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Pogórza Izerskiego,  które w związku z pandemią oraz szczególnymi potrzebami rozwojowymi nie korzystały z formalnej edukacji przedszkolnej....