„20-LECIE NASZEJ FUNDACJI”

Przed już ponad dwudziestu laty, w grudniu 1991 r. zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy naszą Fundację jako organizację o zasięgu ogólnopolskim, której założycielski akt podpisaliśmy – siedmiu przyjaciół – pięć miesięcy wcześniej. Od tego czasu minęła cała epoka: nie ma już ówczesnego województwa jeleniogórskiego, integrujemy się i próbujemy jak najlepiej działać dla dobra ponownie wielkiego Dolnego Śląska, choć może trochę wcześniejszego impetu w naszych działaniach jakby zabrakło. I jasne że głównie zainteresowani jesteśmy wspieraniem rozwoju naszej, podkarkonoskiej krainy, gdzie – jakby problemy, przed których wówczas, przed dwudziestu laty staliśmy – nadal nie do końca udało się rozwiązać…

Będziemy próbowali zatem może z większą intensywnością niż dotąd poszukiwać jak najlepszych sposobów i form  wspierania rozwoju Sudetów Zachodnich, koncentrując swe działania zwłaszcza wokół umocnienia idei i ochrony, harmonijnie kształtowanego krajobrazu i szerokiego udostępniania walorów Kotliny Jeleniogórskiej. Robiliśmy to już wcześniej, co udowadnia opracowanie szeregu prac, służących temu celowi. Będziemy dla tej sprawy chcieli rozpocząć opracowanie m. in. społecznej diagnozy stanu zagospodarowania niedawno utworzonego Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej oraz rozwijać rekomendacje dla ochrony tożsamości i zrównoważonego rozwoju tego obszaru, zawarte w „Tezach Karkonoskich”.

W ciągu tych minionych dwudziestu lat pod egidą Fundacji zostało wykonanych 77 różnego typu opracowań, publikacji i projektów, których pełne zestawienie zostało zamieszczone w zakładce STATUT I DZIAŁALNOŚĆ, a dwa spośród nich: „Tezy Karkonoskie – koncepcję zrównoważonego rozwoju regionu karkonoskiego” (z 2011 r.) oraz projekt planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego (także z 2011 r.) udostępniono w zakładce OPRACOWANIA.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji –

Janusz Korzeń, Prezes  Fundacji